https://fb.me/e/yCIoQrCa2

Dive into the Great Big Green Week and come along to The Triangle in Maindee for the ultimate Swap and Repair Fayre! We have lots going on at this event celebrating repair and re-use in Newport.

Plymiwch i ganol yr Wythnos Fawr Werdd a dewch draw i’r Triongl ym Maendy ar gyfer y Ffair Gyfnewid a Thrwsio orau erioed! Mae gennym lawer yn digwydd yn y digwyddiad hwn sy’n dathlu atgyweirio ac ailddefnyddio yng Nghasnewydd.

 

Swap & Repair Fayre / Ffair Gyfnewid a Thrwsio

Bring along some unloved items to swap at our clothes swap! Swap into a new hobby with our art & craft swap! Sow some extra seeds now and swap them for other interesting plants! We will be announcing some exciting skills workshops soon so keep an eye on this event page: https://fb.me/e/yCIoQrCa2


Come along to this free family-friendly event!

Dewch ag eitemau rydych chi wedi blino arnynt i’w cyfnewid yn ein cyfnewidfa ddillad! Mentrwch ddechrau diddordeb newydd gyda’n cyfnewidfa gelf a chrefft! Plannwch hadau ychwanegol nawr a’u cyfnewid am blanhigion diddorol eraill! Byddwn ni’n cyhoeddi ambell weithdy sgiliau cyffrous cyn bo hir, felly cadwch lygad ar y dudalen ddigwyddiadau hon: https://fb.me/e/yCIoQrCa2


Dewch draw i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn sy’n addas i’r teulu cyfan!